Wednesday 13 April 2022

Mazal Tov! Baby boy to Pinson (Sputz) πŸ‘ΆπŸ»

MAZAL TOV

Baby boy 

born to

Rabbi Mendel and Mimi (nee Sputz) Pinson


Grandparents
Rabbi Dovid and Eidle Sputz
Rabbi Yisroel and Chanie Pinson

 
Great Grandparents
Rabbi Sholom Mendel and Susie Kluwgant
Rabbi Nochum and Bassya Pinson

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
www.bit.ly/EmmanuelsArchive
www.bit.ly/EmmanuelsRealEstate
www.bit.ly/EmmanuelsJobSearch
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=